Expresní překlady Miroslav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Miroslav

Expresní překlad Miroslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Miroslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Miroslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Miroslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Miroslav nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Miroslav: Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Technologické postupy

Právní překlady Miroslav: Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Miroslav: Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů

Prezentační překlady Miroslav: Prezentace, Letáky, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog

Všeobecné překlady Miroslav: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Novinové články, Videa, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Miroslav: Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Diplom, Rodný list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Vysvědčení, Stanovy, Oddací list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Úmrtní list, Odvolání, Živnostenský list, Apostila, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Plná moc, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad