Expresní překlady Milovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Milovice

Expresní překlad Milovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Milovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Milovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Milovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Milovice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Milovice: Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Technické překlady Milovice: Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát

Prezentační překlady Milovice: Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Milovice: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Milovice: Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Milovice: Živnostenský list, Certifikát, Stanovy, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Rozsudek, Zakladatelská listina, Oddací list, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Odvolání, Apostila, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Rodný list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad