Expresní překlady Miletín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Miletín

Expresní překlad Miletín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Miletín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Miletín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Miletín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Miletín nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Miletín: Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo

Všeobecné překlady Miletín: Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce

Technické překlady Miletín: Manuál, Norma, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Miletín: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Miletín: Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Miletín: Rodný list, Norma, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Soudní žaloba, Oddací list, Certifikát, Odvolání, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Úmrtní list, Stanovy, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Apostila, Rozsudek, Společenská smlouva, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad