Expresní překlady Mikulov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mikulov

Expresní překlad Mikulov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mikulov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mikulov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mikulov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mikulov nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mikulov: Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie

Technické překlady Mikulov: Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Norma

Právní překlady Mikulov: Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Prezentační překlady Mikulov: Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Reklama

Všeobecné překlady Mikulov: Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Email, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Mikulov: Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Vysvědčení, Norma, Stanovy, Apostila, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Odvolání, Pracovní smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Úmrtní list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Rodný list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad