Expresní překlady Meziboří

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Meziboří

Expresní překlad Meziboří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Meziboří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Meziboří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Meziboří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Meziboří nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Meziboří: Příručka, Manuál, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Meziboří: Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Meziboří: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo

Prezentační překlady Meziboří: Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Meziboří: Průkaz totožnosti, Certifikát, Apostila, Potvrzení o studiu, Rodný list, Úmrtní list, Živnostenský list, Notářský zápis, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Odvolání, Norma, Vysvědčení, Plná moc, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Meziboří: Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad