Expresní překlady Město Albrechtice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Město Albrechtice

Expresní překlad Město Albrechtice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Město Albrechtice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Město Albrechtice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Město Albrechtice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Město Albrechtice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Město Albrechtice: Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty

Technické překlady Město Albrechtice: Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Město Albrechtice: Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Město Albrechtice: Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Město Albrechtice: Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Vysvědčení, Živnostenský list, Stanovy, Apostila, Odvolání, Rodný list, Norma, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Diplom, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Notářský zápis, Společenská smlouva, Oddací list

Prezentační překlady Město Albrechtice: PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Katalog, Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad