Expresní překlady Městec Králové

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Městec Králové

Expresní překlad Městec Králové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Městec Králové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Městec Králové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Městec Králové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Městec Králové nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Městec Králové: Prezentace, Letáky, Katalog, Reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, PPC reklama

Právní překlady Městec Králové: Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva

Ekonomické překlady Městec Králové: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Městec Králové: Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Rozsudek, Oddací list, Norma, Soudní žaloba, Vysvědčení, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Stanovy

Všeobecné překlady Městec Králové: Videa, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt

Technické překlady Městec Králové: Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad