Expresní překlady Měčín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Měčín

Expresní překlad Měčín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Měčín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Měčín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Měčín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Měčín nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Měčín: Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál

Právní překlady Měčín: Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo

Ekonomické překlady Měčín: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Měčín: Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Email, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Měčín: Apostila, Revizní zpráva, Notářský zápis, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Stanovy, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Rozsudek, Oddací list

Prezentační překlady Měčín: Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Knihy, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad