Expresní překlady Mašťov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mašťov

Expresní překlad Mašťov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mašťov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mašťov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mašťov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mašťov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Mašťov: Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka

Právní překlady Mašťov: Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo

Ekonomické překlady Mašťov: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů

Prezentační překlady Mašťov: PPC reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Prezentace, Tiskoviny

Všeobecné překlady Mašťov: Novinové články, Videa, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Mašťov: Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Stanovy, Norma, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Apostila, Oddací list, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Plná moc, Úmrtní list, Revizní zpráva, Diplom, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad