Expresní překlady Manětín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Manětín

Expresní překlad Manětín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Manětín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Manětín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Manětín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Manětín nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Manětín: Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Technické překlady Manětín: Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát

Prezentační překlady Manětín: Katalog, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Webové stránky

Ekonomické překlady Manětín: Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů

Všeobecné překlady Manětín: Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Manětín: Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Plná moc, Odvolání, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Diplom, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Soudní žaloba, Oddací list, Certifikát, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad