Expresní překlady Lysá nad Labem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lysá nad Labem

Expresní překlad Lysá nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lysá nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lysá nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lysá nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lysá nad Labem nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Lysá nad Labem: Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Lysá nad Labem: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Lysá nad Labem: Certifikát, Společenská smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Živnostenský list, Diplom, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Plná moc, Úmrtní list, Oddací list, Rozsudek, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Odvolání, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva

Technické překlady Lysá nad Labem: Certifikát, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy

Prezentační překlady Lysá nad Labem: Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Všeobecné překlady Lysá nad Labem: Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad