Expresní překlady Luže

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luže

Expresní překlad Luže

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luže.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luže

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luže bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luže nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Luže: Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva

Technické překlady Luže: Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Norma

Ekonomické překlady Luže: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Luže: PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Prezentace, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Všeobecné překlady Luže: Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Email, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Luže: Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Diplom, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Rodný list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Odvolání, Certifikát, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Plná moc, Apostila, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad