Expresní překlady Luhačovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luhačovice

Expresní překlad Luhačovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luhačovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luhačovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luhačovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luhačovice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Luhačovice: Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Luhačovice: Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Luhačovice: Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Prezentační překlady Luhačovice: Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Katalog

Všeobecné překlady Luhačovice: Abstrakt, Dopis, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Luhačovice: Potvrzení o studiu, Apostila, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Společenská smlouva, Stanovy, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Certifikát, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Diplom, Norma, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Revizní zpráva, Odvolání, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad