Expresní překlady Lučany nad Nisou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lučany nad Nisou

Expresní překlad Lučany nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lučany nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lučany nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lučany nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lučany nad Nisou nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Lučany nad Nisou: Webové stránky, Průvodce, Letáky, Reklama, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy

Technické překlady Lučany nad Nisou: Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Lučany nad Nisou: Revizní zpráva, Norma, Rodný list, Společenská smlouva, Certifikát, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Odvolání, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc

Právní překlady Lučany nad Nisou: Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo

Ekonomické překlady Lučany nad Nisou: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Lučany nad Nisou: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad