Expresní překlady Luby

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Luby

Expresní překlad Luby

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Luby.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Luby

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Luby bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Luby nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Luby: Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Manuál, Certifikát, Příručka

Prezentační překlady Luby: Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Reklama

Ekonomické překlady Luby: Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy

Právní překlady Luby: Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Luby: Životopisy, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Luby: Živnostenský list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Odvolání, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Diplom, Norma, Pracovní smlouva, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Rodný list, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad