Expresní překlady Lovosice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lovosice

Expresní překlad Lovosice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lovosice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lovosice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lovosice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lovosice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Lovosice: Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Abstrakt, Videa

Technické překlady Lovosice: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Příručka

Právní překlady Lovosice: Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Lovosice: Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Prezentační překlady Lovosice: Prezentace, Reklama, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Knihy, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Lovosice: Stanovy, Notářský zápis, Oddací list, Soudní žaloba, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Norma, Revizní zpráva, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Plná moc, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Rozsudek, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Živnostenský list, Vysvědčení, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad