Expresní překlady Louny

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Louny

Expresní překlad Louny

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Louny.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Louny

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Louny bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Louny nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Louny: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Louny: Apostila, Živnostenský list, Odvolání, Norma, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Průkaz totožnosti, Diplom, Zakladatelská listina, Plná moc, Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Notářský zápis, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list

Právní překlady Louny: Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty

Technické překlady Louny: Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze

Prezentační překlady Louny: Tiskoviny, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Louny: Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad