Expresní překlady Lomnice nad Lužnicí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lomnice nad Lužnicí

Expresní překlad Lomnice nad Lužnicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lomnice nad Lužnicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lomnice nad Lužnicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lomnice nad Lužnicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lomnice nad Lužnicí nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Lomnice nad Lužnicí: Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Právní překlady Lomnice nad Lužnicí: Smlouva, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Lomnice nad Lužnicí: Certifikát, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Manuál, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text

Všeobecné překlady Lomnice nad Lužnicí: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Email, Videa, Diplomové práce, Životopisy

Prezentační překlady Lomnice nad Lužnicí: Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Lomnice nad Lužnicí: Společenská smlouva, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Rozsudek, Notářský zápis, Oddací list, Stanovy, Certifikát, Rodný list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad