Expresní překlady Lom

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lom

Expresní překlad Lom

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lom.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lom

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lom bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lom nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Lom: Knihy, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Průvodce

Technické překlady Lom: Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Lom: Průkaz totožnosti, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Certifikát, Notářský zápis, Úmrtní list, Rodný list, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Stanovy, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Plná moc, Živnostenský list, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Soudní žaloba, Oddací list, Apostila

Právní překlady Lom: Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva

Všeobecné překlady Lom: Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce

Ekonomické překlady Lom: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad