Expresní překlady Loket

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Loket

Expresní překlad Loket

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Loket.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Loket

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Loket bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Loket nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Loket: Manuál, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva

Právní překlady Loket: Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo

Ekonomické překlady Loket: Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Prezentační překlady Loket: PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog

Všeobecné překlady Loket: Firemní korespondence, Email, Životopisy, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Loket: Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Rozsudek, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Apostila, Diplom, Živnostenský list, Úmrtní list, Notářský zápis, Vysvědčení, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Certifikát, Potvrzení o studiu, Rodný list, Odvolání, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad