Expresní překlady Litvínov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litvínov

Expresní překlad Litvínov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litvínov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litvínov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litvínov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litvínov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Litvínov: Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Technické překlady Litvínov: Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití

Ekonomické překlady Litvínov: Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů

Prezentační překlady Litvínov: Knihy, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Všeobecné překlady Litvínov: Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Litvínov: Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Rodný list, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Oddací list, Úmrtní list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Notářský zápis, Norma, Diplom, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad