Expresní překlady Libušín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libušín

Expresní překlad Libušín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libušín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libušín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libušín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libušín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Libušín: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Katalog, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama

Právní překlady Libušín: Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání

Technické překlady Libušín: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Odborný text

Ekonomické překlady Libušín: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Libušín: Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rodný list, Oddací list, Stanovy, Diplom, Notářský zápis, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Apostila, Odvolání, Průkaz totožnosti, Živnostenský list

Všeobecné překlady Libušín: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad