Expresní překlady Libčice nad Vltavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libčice nad Vltavou

Expresní překlad Libčice nad Vltavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libčice nad Vltavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libčice nad Vltavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libčice nad Vltavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libčice nad Vltavou nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Libčice nad Vltavou: Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Libčice nad Vltavou: Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Email

Soudní překlady, úřední překlady Libčice nad Vltavou: Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Plná moc, Rodný list, Odvolání, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Diplom, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Norma, Soudní žaloba, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Apostila

Prezentační překlady Libčice nad Vltavou: Katalog, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty

Technické překlady Libčice nad Vltavou: Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Manuál, Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma

Právní překlady Libčice nad Vltavou: Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad