Expresní překlady Libáň

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Libáň

Expresní překlad Libáň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Libáň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Libáň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Libáň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Libáň nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Libáň: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU

Technické překlady Libáň: Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Norma

Ekonomické překlady Libáň: Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Libáň: Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Stanovy, Odvolání, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Plná moc, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Diplom, Vysvědčení, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Rozsudek, Norma, Revizní zpráva, Úmrtní list

Prezentační překlady Libáň: Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Reklama, Webové stránky, Knihy

Všeobecné překlady Libáň: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Email, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad