Expresní překlady Letohrad

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Letohrad

Expresní překlad Letohrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Letohrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Letohrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Letohrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Letohrad nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Letohrad: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Všeobecné překlady Letohrad: Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email

Právní překlady Letohrad: Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Letohrad: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Katalog, Reklama, Knihy

Technické překlady Letohrad: Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Letohrad: Plná moc, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Stanovy, Revizní zpráva, Rozsudek, Diplom, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Apostila, Vysvědčení, Úmrtní list, Oddací list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad