Expresní překlady Lázně Bohdaneč

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lázně Bohdaneč

Expresní překlad Lázně Bohdaneč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lázně Bohdaneč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lázně Bohdaneč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lázně Bohdaneč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lázně Bohdaneč nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Lázně Bohdaneč: Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Žaloba

Prezentační překlady Lázně Bohdaneč: Reklama, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog

Ekonomické překlady Lázně Bohdaneč: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Technické překlady Lázně Bohdaneč: Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Odborný text

Všeobecné překlady Lázně Bohdaneč: Dopis, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Email, Vědecké práce, Životopisy, Videa, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Lázně Bohdaneč: Certifikát, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Oddací list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Úmrtní list, Norma, Živnostenský list, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Odvolání, Apostila, Rozsudek, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad