Expresní překlady Lanškroun

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lanškroun

Expresní překlad Lanškroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lanškroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lanškroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lanškroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lanškroun nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Lanškroun: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Technické překlady Lanškroun: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Manuál

Právní překlady Lanškroun: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva

Prezentační překlady Lanškroun: Letáky, Knihy, Katalog, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace

Všeobecné překlady Lanškroun: Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Lanškroun: Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Diplom, Úmrtní list, Rodný list, Certifikát, Odvolání, Soudní žaloba, Vysvědčení, Notářský zápis, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rozsudek, Společenská smlouva, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad