Expresní překlady Kyjov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kyjov

Expresní překlad Kyjov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kyjov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kyjov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kyjov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kyjov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kyjov: Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál

Právní překlady Kyjov: Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Dokumenty

Ekonomické překlady Kyjov: Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Kyjov: Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Knihy, Prezentace, Reklama, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Kyjov: Vysvědčení, Úmrtní list, Společenská smlouva, Oddací list, Plná moc, Certifikát, Vysvědčení, Soudní žaloba, Živnostenský list, Diplom, Zakladatelská listina, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Apostila, Rodný list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Odvolání

Všeobecné překlady Kyjov: Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Životopisy, Email, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad