Expresní překlady Kunštát

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kunštát

Expresní překlad Kunštát

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kunštát.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kunštát

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kunštát bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kunštát nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kunštát: Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře

Prezentační překlady Kunštát: Reklama, Webové stránky, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Právní překlady Kunštát: Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Kunštát: Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Email, Videa, Abstrakt

Technické překlady Kunštát: Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Kunštát: Společenská smlouva, Odvolání, Plná moc, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Soudní žaloba, Oddací list, Stanovy, Rodný list, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Apostila, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Vysvědčení, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Rozsudek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad