Expresní překlady Kryry

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kryry

Expresní překlad Kryry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kryry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kryry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kryry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kryry nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kryry: Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce

Ekonomické překlady Kryry: Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy

Technické překlady Kryry: Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Norma

Všeobecné překlady Kryry: Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Vědecké práce, Novinové články

Právní překlady Kryry: Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Kryry: Certifikát, Notářský zápis, Norma, Soudní žaloba, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Vysvědčení, Živnostenský list, Apostila, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Úmrtní list, Odvolání, Potvrzení o studiu, Stanovy, Společenská smlouva, Oddací list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad