Expresní překlady Krupka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krupka

Expresní překlad Krupka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krupka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krupka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krupka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krupka nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Krupka: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře

Právní překlady Krupka: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty

Prezentační překlady Krupka: Prezentace, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Technické překlady Krupka: Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Krupka: Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Krupka: Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Plná moc, Soudní žaloba, Odvolání, Rozsudek, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Stanovy, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Norma, Certifikát, Potvrzení o studiu, Apostila, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad