Expresní překlady Krásné Údolí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásné Údolí

Expresní překlad Krásné Údolí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásné Údolí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásné Údolí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásné Údolí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásné Údolí nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Krásné Údolí: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie

Technické překlady Krásné Údolí: Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Manuál

Právní překlady Krásné Údolí: Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva

Prezentační překlady Krásné Údolí: Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Katalog, Webové stránky, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Krásné Údolí: Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Plná moc, Norma, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Stanovy, Živnostenský list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Soudní žaloba, Notářský zápis, Oddací list, Zakladatelská listina, Apostila, Společenská smlouva, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Krásné Údolí: Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Životopisy, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad