Expresní překlady Krásná Lípa

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásná Lípa

Expresní překlad Krásná Lípa

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásná Lípa.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásná Lípa

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásná Lípa bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásná Lípa nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Krásná Lípa: Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy

Právní překlady Krásná Lípa: Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Krásná Lípa: Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Manuál, Odborný text

Prezentační překlady Krásná Lípa: PPC reklama, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Krásná Lípa: Pracovní smlouva, Stanovy, Revizní zpráva, Rozsudek, Živnostenský list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Certifikát, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Odvolání, Diplom, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Plná moc, Úmrtní list, Notářský zápis, Rodný list

Všeobecné překlady Krásná Lípa: Vědecké práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad