Expresní překlady Kraslice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraslice

Expresní překlad Kraslice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraslice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraslice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraslice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraslice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kraslice: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky

Technické překlady Kraslice: Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Certifikát

Právní překlady Kraslice: Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo

Prezentační překlady Kraslice: Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Kraslice: Plná moc, Stanovy, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Notářský zápis, Rodný list, Odvolání, Apostila, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Oddací list, Vysvědčení, Živnostenský list, Úmrtní list, Diplom, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Kraslice: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Dopis, Email, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad