Expresní překlady Kralupy nad Vltavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kralupy nad Vltavou

Expresní překlad Kralupy nad Vltavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kralupy nad Vltavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kralupy nad Vltavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kralupy nad Vltavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kralupy nad Vltavou nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kralupy nad Vltavou: Letáky, Knihy, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Kralupy nad Vltavou: Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy

Technické překlady Kralupy nad Vltavou: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Kralupy nad Vltavou: Soudní žaloba, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Revizní zpráva, Rodný list, Úmrtní list, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Apostila, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Certifikát, Odvolání

Všeobecné překlady Kralupy nad Vltavou: Životopisy, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články

Právní překlady Kralupy nad Vltavou: Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad