Expresní překlady Kralovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kralovice

Expresní překlad Kralovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kralovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kralovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kralovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kralovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Kralovice: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Životopisy, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa

Prezentační překlady Kralovice: Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Průvodce, PPC reklama

Technické překlady Kralovice: Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Příručka, Technologické postupy

Právní překlady Kralovice: Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba

Ekonomické překlady Kralovice: Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Kralovice: Rodný list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Vysvědčení, Oddací list, Společenská smlouva, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Certifikát, Stanovy, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Norma, Živnostenský list, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad