Expresní překlady Králíky

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Králíky

Expresní překlad Králíky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Králíky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Králíky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Králíky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Králíky nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Králíky: Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty

Technické překlady Králíky: Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Příručka, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva

Prezentační překlady Králíky: Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Králíky: Plná moc, Notářský zápis, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Úmrtní list, Apostila, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Stanovy, Odvolání, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Certifikát, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma

Všeobecné překlady Králíky: Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Králíky: Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad