Expresní překlady Kraj Ústecký

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Ústecký

Expresní překlad Kraj Ústecký

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Ústecký.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Ústecký

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Ústecký bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Ústecký nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kraj Ústecký: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Kraj Ústecký: Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva

Technické překlady Kraj Ústecký: Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Ústecký: Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Odvolání, Stanovy, Rodný list, Soudní žaloba, Živnostenský list, Úmrtní list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Certifikát, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Diplom

Všeobecné překlady Kraj Ústecký: Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa

Prezentační překlady Kraj Ústecký: PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Průvodce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad