Expresní překlady Kraj Plzeňský

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Plzeňský

Expresní překlad Kraj Plzeňský

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Plzeňský.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Plzeňský

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Plzeňský bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Plzeňský nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Plzeňský: Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Technické překlady Kraj Plzeňský: Technická zpráva, Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text

Prezentační překlady Kraj Plzeňský: Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce

Ekonomické překlady Kraj Plzeňský: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Plzeňský: Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Společenská smlouva, Notářský zápis, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Stanovy, Zakladatelská listina, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Oddací list, Rodný list, Norma, Rozsudek, Odvolání, Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné překlady Kraj Plzeňský: Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Email, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad