Expresní překlady Kraj Královéhradecký

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Královéhradecký

Expresní překlad Kraj Královéhradecký

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Královéhradecký.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Královéhradecký

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Královéhradecký bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Královéhradecký nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Královéhradecký: Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba

Technické překlady Kraj Královéhradecký: Návod k obsluze, Norma, Odborný text, Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka

Ekonomické překlady Kraj Královéhradecký: Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení

Prezentační překlady Kraj Královéhradecký: Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace

Všeobecné překlady Kraj Královéhradecký: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Královéhradecký: Diplom, Norma, Pracovní smlouva, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Rozsudek, Certifikát, Rodný list, Plná moc, Notářský zápis, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Stanovy, Úmrtní list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad