Expresní překlady Kraj Karlovarský 

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Karlovarský 

Expresní překlad Kraj Karlovarský 

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Karlovarský .

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Karlovarský 

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Karlovarský  bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Karlovarský  nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kraj Karlovarský : Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Certifikát, Manuál

Právní překlady Kraj Karlovarský : Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Kraj Karlovarský : Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře

Prezentační překlady Kraj Karlovarský : Katalog, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Všeobecné překlady Kraj Karlovarský : Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Novinové články, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Karlovarský : Certifikát, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Stanovy, Zakladatelská listina, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Rodný list, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Plná moc, Odvolání, Pracovní smlouva, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad