Expresní překlady Kostelec nad Labem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kostelec nad Labem

Expresní překlad Kostelec nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kostelec nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kostelec nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kostelec nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kostelec nad Labem nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kostelec nad Labem: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Právní překlady Kostelec nad Labem: Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva

Prezentační překlady Kostelec nad Labem: Katalog, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace

Technické překlady Kostelec nad Labem: Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Kostelec nad Labem: Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Kostelec nad Labem: Apostila, Notářský zápis, Diplom, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Odvolání, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Rodný list, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Oddací list, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Plná moc, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Vysvědčení, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad