Expresní překlady Kostelec nad Černými lesy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kostelec nad Černými lesy

Expresní překlad Kostelec nad Černými lesy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kostelec nad Černými lesy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kostelec nad Černými lesy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kostelec nad Černými lesy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kostelec nad Černými lesy nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kostelec nad Černými lesy: Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy

Ekonomické překlady Kostelec nad Černými lesy: Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů

Právní překlady Kostelec nad Černými lesy: Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo

Technické překlady Kostelec nad Černými lesy: Technická zpráva, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Kostelec nad Černými lesy: Norma, Stanovy, Oddací list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Úmrtní list, Rodný list, Pracovní smlouva, Rozsudek, Živnostenský list, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Apostila, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Diplom, Společenská smlouva, Vysvědčení

Všeobecné překlady Kostelec nad Černými lesy: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Videa, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad