Expresní překlady Kosmonosy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kosmonosy

Expresní překlad Kosmonosy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kosmonosy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kosmonosy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kosmonosy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kosmonosy nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kosmonosy: Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo

Všeobecné překlady Kosmonosy: Abstrakt, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis

Ekonomické překlady Kosmonosy: Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře

Technické překlady Kosmonosy: Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Návod k použití

Prezentační překlady Kosmonosy: Letáky, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Kosmonosy: Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Odvolání, Diplom, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Oddací list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Notářský zápis, Úmrtní list, Norma, Vysvědčení, Stanovy, Apostila, Plná moc, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad