Expresní překlady Koryčany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Koryčany

Expresní překlad Koryčany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Koryčany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Koryčany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Koryčany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Koryčany nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Koryčany: Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Koryčany: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka

Prezentační překlady Koryčany: Letáky, Reklama, Knihy, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky

Ekonomické překlady Koryčany: Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Koryčany: Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Koryčany: Průkaz totožnosti, Norma, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Úmrtní list, Oddací list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Rodný list, Apostila, Notářský zápis, Rozsudek, Diplom, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad