Expresní překlady Kopidlno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kopidlno

Expresní překlad Kopidlno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kopidlno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kopidlno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kopidlno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kopidlno nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kopidlno: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Knihy, Prezentace, Letáky, Reklama

Ekonomické překlady Kopidlno: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy

Právní překlady Kopidlno: Smlouva, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Kopidlno: Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Diplom, Společenská smlouva, Stanovy, Certifikát, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Norma, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Rodný list, Živnostenský list, Plná moc

Technické překlady Kopidlno: Norma, Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Kopidlno: Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Email, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad