Expresní překlady Konice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Konice

Expresní překlad Konice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Konice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Konice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Konice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Konice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Konice: PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Reklama, Knihy, Webové stránky

Právní překlady Konice: Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Konice: Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Konice: Pracovní smlouva, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Soudní žaloba, Rozsudek, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Vysvědčení, Apostila, Diplom, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Plná moc, Notářský zápis, Revizní zpráva, Rodný list

Technické překlady Konice: Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Certifikát, Norma

Ekonomické překlady Konice: Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad