Expresní překlady Klobouky u Brna

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klobouky u Brna

Expresní překlad Klobouky u Brna

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klobouky u Brna.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klobouky u Brna

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klobouky u Brna bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klobouky u Brna nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Klobouky u Brna: Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Norma, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Právní překlady Klobouky u Brna: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Odvolání

Ekonomické překlady Klobouky u Brna: Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Klobouky u Brna: Prezentace, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama

Všeobecné překlady Klobouky u Brna: Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Klobouky u Brna: Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Odvolání, Rodný list, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Diplom, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Plná moc, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Norma, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad