Expresní překlady Klimkovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klimkovice

Expresní překlad Klimkovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klimkovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klimkovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klimkovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klimkovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Klimkovice: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů

Technické překlady Klimkovice: Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy

Prezentační překlady Klimkovice: PPC reklama, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Tiskoviny

Právní překlady Klimkovice: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Klimkovice: Rozsudek, Vysvědčení, Plná moc, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Rodný list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Norma, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Potvrzení o studiu, Oddací list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Apostila, Diplom, Certifikát

Všeobecné překlady Klimkovice: Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad