Expresní překlady Klecany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klecany

Expresní překlad Klecany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klecany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klecany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klecany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klecany nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Klecany: Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Videa, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Právní překlady Klecany: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty

Prezentační překlady Klecany: Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama

Technické překlady Klecany: Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál

Ekonomické překlady Klecany: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Klecany: Plná moc, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Apostila, Společenská smlouva, Diplom, Vysvědčení, Norma, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rozsudek, Stanovy, Rodný list, Úmrtní list, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad